Informace o zpracování osobních údajů

 

  • Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby (kurzy, konference). Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, zákon č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

  1. Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Marika Bajerová se sídlem v Příboře, Místecká 256, IČ: 75531437, ŽL ev.č.: Městský živnostenský úřad v Kopřivnici č.j.: 1751/2010/OSČ&40977/2010/PF. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@fyzioterapie-vzdelavani.cz.
  2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, email, telefon, adresa, prodaná služba (kurz, konference), uskutečněné obchody.
  3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu, nezbytnosti pro plnění smlouvy a našich oprávněných zájmů.
  4. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
  5. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
  6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
  7. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb (Mgr. Martina Šviráková).
  8. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu (příp. po dobu trvání kupní smlouvy).
  9. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Fyzioterapie – vzdělávání

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz