Fyzioterapie funkce

Odborné kurzy

Pohyb a stabilita

Fyzioterapie funkce

Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová, později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.

. –

Jako náhradník

Forma – funkce – facilitace (podzim)

Fyzioterapie funkce

Listopadový kurz Forma-funkce-facilitace poskytuje základy Fyzioterapie funkce, funkčního myšlení Bc. Clary Lewitové při léčbě pacientů.

. –

Volná místa

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz