Fyzioterapie funkce

Odborné kurzy

Fyzioterapie funkce u těhotných žen a žen po porodu

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování – funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky. Porodní asistentky a lékaři se mohou účastnit bez podmínky absolvování kurzu FFF. Fyzioterapeuti mají podmínku absolvování kurzu Forma-funkce-facilitace a přihlásit se mohou nejdříve po roce od absolvování kurzu FFF. Doporučujeme mít absolvován také kurz Pohyb a stabilita.

Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při ČTENÍ, DIALOGU i UČENÍ vycházíme z CELKU pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto CELKU.

Na kurzu se budete mimo jiné učit diagnosticky a terapeuticky pracovat s pánevním dnem, budete na sobě palpovat pánevní dno per rectum.

Podmínka absolvování FFF se týká pouze fyzioterapeutů, nikoli porodních asistentek a lékařů!

Datum . –
Adresa Lidická 560, 742 58 Příbor
Místo konání Centrum fyzioterapie vzdělávání - Kulturní dům v Příboře, Velký salónek 2. NP
Cena 9918 Kč bez DPH (12000 Kč s DPH)

Zde najdete odkazy na ubytování blízko místa konání kurzu, prosím rezervujte si ubytování včas!

https://penzion-st-florian-pribor.penzion.cz/

http://www.penzion-pribor.cz/

http://www.siesta55.cz/

https://www.accommodation-pribor.com/

http://www.ubytovani-pribor.wz.cz/

Akce se koná na adrese:

Lidická 560, 742 58 Příbor

program kurzu je orientační, může se měnit dle podmínek na kurzu

ČTVRTEK

08:30-9:00 prezence

09:00 – 12:00

Bc. Clara Lewitová:

představení Fyzioterapie funkce v těhotenství a po porodu (základní funkce – prostor a nesení; možnosti změnit napětí tkání a vnímání)

12:00 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 18:00

Mgr. Marika Bajerová:

pánevní dno a jeho funkce v těhotenství, při porodu a po porodu

celkové vyšetření (těhotné) pacientky, vztahy a funkční vazby k pánevnímu dnu

aktivace a relaxace pánevního dna s využitím opor, aktivní nohy, nesení: nohy, dolní končetiny, využití různých poloh v těhotenství a po porodu

aktivita břišní stěny, schopnost účinně vytlačit – vyšetření a terapie

relaxace pánevního dna při porodu – podpora nutačních pohybů sacra, polohování, nefarmakologická analgézie při porodu

denní režim, oblečení, pasivní opory, tape

PÁTEK

9:00 – 12:00

Mgr. Marika Bajerová:

vyšetření a terapie pánevního dna per rectum

zpevnění pánve – využití vnějších opor v těhotenství a po porodu, prostor: pánev, břicho, hrudník + dech; jak, kam, kdy se může prostor zvětšovat; jak, kdy, proč je třeba prostor ohraničit

12:00 – 13:00 obědová pauza

13:00 – 18:00

MUDr. Richard Špaček:

porodní poranění hráze pohledem lékaře

Mgr. Pavla Königová:

porodní poranění hráze pohledem porodní asistentky

Mgr. Marika Bajerová:

vyšetření v šetinedělí (celkové vyšetření, vyšetření pánve), možnosti terapie

SOBOTA

8:00 – 12:00

Mgr. Pavla Königová:

porodní proces, co je důležité vědět o poloze dítěte

palpace dítěte v děloze, vyšetření těhotných maminek pohledem, klinická úvaha, terapeutický vstup

Mgr. Marika Bajerová:

dítě v příliš volném prostoru, dítě v těsném prostoru

12:00 – 13:00 pauza na oběd

13:00 – 18:00

Mgr. Marika Bajerová:

nepostupující porod – vyšetření pánve, pohyby pánve při porodu, prevence nepostupujícího porodu, polohování při porodu

18:00 – 20:00

MUDr. Richard Špaček:

nepostupující porod pohledem lékaře, riziková těhotenství, rozpoznání patologického těhotenství, red flags pro fyzioterapeuty

NEDĚLE

9:00 – 13:00

Mgr. Marika Bajerová:

změny napětí a stability po porodu, diastáza

vyšetření maminek po porodu, klinická úvaha, terapeutický vstup

otázky, odpovědi, diskuze

13:00 – 14:00 ukončení kurzu

Bc. Clara Lewitová

Inspirativní učitelka a fyzioterapeutka. Ze zkušeností své mnohaleté praxe, inspirována svými učiteli, prof. Lewitem, prof. Jandou, prof. Vélem, vyvinula způsob myšlení a práce nazvaný Fyzioterapie funkce. Ve formě 4 navazujících kurzů a klinických konzultací tento způsob myšlení a práce předává se svými spoluučiteli dále na Univerzitách studentům fyzioterapie a na kurzech pro fyzioterapeuty a lékaře v praxi. Pravidelně přispívá svými články do odborného časopisu Umění fyzioterapie, kde zaznamenává svůj terapeutický přístup a funkční myšlení. Přednáší také na Besedách, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

Učitelé učení Fyzioterapie funkce jsou – Mgr. Marek Král, Mgr. Jan Maryška, Mgr. Jitka Holubcová, Bc. Markéta Sigmundová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Richard Vaĺa, Mgr. Marika Bajerová

Od roku 2020 neučí Bc. Clara Lewitová, přenechala výuku svým učitelům. S Bc. Clarou Lewitovou se budete vídat v roli vzácného hosta. Na tento kurz svou účast přislíbila.

Mgr. Marika Bajerová

Jako magistra fyzioterapie pracuje od roku 2007. Ve své praxi se ráda věnuje dětem s pohybovými potížemi (již od narození), dospělým ženám a mužům s funkčními a strukturálními potížemi a bolestmi na pohybovém systému (www.rehabilitace-bajerova.cz). Dlouhodobě se věnuje těhotným ženám a ženám po porodu, Pracuje se ženami, které mají potíže otěhotnět (www.gynekologicka-fyzioterapie.cz). Je žačkou učení Bc. Clary Lewitové a podílí se na výuce jejího učení Fyzioterapie funkce (www.fyzioterapie-vzdelavani.cz). Od roku 2007 pravidelně učí studenty magisterského oboru fyzioterapie KFA, FTK, Univerzity Palackého v Olomouci. Školí kurzy gynekologické fyzioterapie ve spolupráci s dalšími lektory lékaři a porodními asistentkami (www.gynekologicka-fyzioterapie.cz). Pravidelně publikuje pro odbornou veřejnost v tématu gynekologické fyzioterapie, od roku 2016 je šéfredaktorkou odborného klinického časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz). Od 2.2.2020 je samostatnou učitelkou Fyzioterapie funkce.

MUDr. Richard Špaček

Gynekolog-porodník, vedoucí lékař porodních sálů ve FN v Ostravě, podílí se na výuce studentů na Lékařské fakultě na Ostravské Univerzitě a vyučuje porodnickou část na našich kurzech,

                           Mgr. Pavla Königová

Porodní asistentka s téměř třicetiletou praxí, která se učila u jedné z nejvýznamnějších porodních asistentek Barbary Kosfeld v Německu. Stážovala v porodnicích a porodních domech v Estonsku, Saúdské Arábii i Německu. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vyučuje o porodní asistenci a laktačním poradenství. V současné době působí jako terénní porodní asistentka a úzce spolupracuje s porodnicí ve FN v Olomouci. Podílí se na výuce odborné porodnické části na našich kurzech.

 

Ubytování si zajišťují a hradí účastníci sami.

Stravu si sami platíte na místě – cena za oběd 120,-, teplá večeře 100,-. Tj. 3 x oběd, 3 x večeře, celkem 660,- platíte na místě.

Strava je přirozeně bezlepková, veganská a velmi chutná. Zajišťuje cateringová společnost, která jídlo připravuje z lokálních bio potravin, z ovoce a zeleniny pěstované na biodynamických základech.

„Ako fyzioterapeutka, ktorá sa už snažila prístup Fyzioterapie funkcie nejakú dobu aplikovať v praxi, hodnotím tento kurz ako jeden z najlepších kurzov, ktoré som kedy v živote absolvovala. Tento kurz je podľa mňa jedinečný z viacerých dôvodov.
Otvára veľmi potrebný priestor pre medziodborové zdieľanie skúseností, ktoré je v kontexte starostlivosti o (nielen) tehotnú ženu veľmi dôležité. Myslím, že takéto vzájomné obohatenie sa medzi fyzioterapeutmi, pôrodnými asistentkami a lekármi výrazne zvýši kvalitu poskytovanej starostlivosti o ženy a je pre každého z nás veľkou výzvou, aby sme túto spoluprácu postupne reálne preniesli do praxe.
A jedinečným tento kurz robí hlavne samotný prístup Fyzioterapie funkcie, ktorý pri diagnostike a terapii vníma ženu – a čo je velľmi dôležité- aj samotné dieťa, ako živý, neopakovateľný, vzájomne neustále komunikujúci celok. V poslednej dobe sa zdá, že narastá snaha terapeutov ponúknuť ženám vhodné cvičenie či už v tehotenstve alebo po pôrode. Ale často sa pri tom kladie väčší dôraz na ponúkanú metódu cvičenia ako na samotnú individualitu ženy a dieťaťa. O to viac vnímam dôležitosť ponúknuť naozaj kvalitné vzdelanie v oblasti gynekologickej fyzioterapie. A myslím si, že tento kurz nasadil latku veľmi vysoko. Odporúčam ho každému fyzioterapeutovi, ktorý má v terapii ženy tehotné alebo po pôrode alebo by sa týmto smerom chcel v práci zamerať. Pre mnohých lekárov-gynekológov, ale aj pre fyzioterapeutov a pôrodné asistentky môžno môže tento kurz byť veľkým prekvapením, keď zistia, čo všetko sa dá v rámci fyzioterapie u ženy v tehotenstve a po pôrode ovplyvniť. Najlepšie na tom je, že to všetko sme mohli zažiť a vidieť priamo na kurze, keď lektorky pracovali “naživo” na tehotných ženách a ženách po pôrode a spoločne sme všetci hľadali terapeutickú cestu. Súčasťou kurzu bolo aj absolvovanie diagnostiky a terapie panvového dna per rectum (ako terapeut aj pacient) a priznám sa, že som z toho osobne mala veľké obavy. Ale všetko prebehlo s rešpektom a diskrétne a pokiaľ má niekto podobné obavy ako ja, chcem ho povzbudiť, že sa toho naozaj netreba báť 🙂
Kurz bol veľmi intenzívny a prínosný do praxe. Celému lektorskému tímu patrí veľká vďaka, že sa pustili do takéhoto veľkého projektu a som presvedčená, že bude prinášať sladké plody. Ďakujem za všetko a držím palce!“
Mgr. Eva Líšková, fyzioterapeutka – Nové Mesto nad Váhom

„Kurz péče o těhotné a po porodu v konceptu Bc. Clary Lewitové mi do mé praxe vnesl jistotu a spoustu nových informací. Díky setkání s porodními asistentkami jsem se naučila napalpovat polohu dítěte, lépe jsem porozuměla postupům jejich práce a velmi zajímavé bylo vysvětlení primitivních reflexů a jejich důležitost při porodu. Gynekolog mi ujasnil kontraindikace terapie těhotných a vysvětlil lékařské postupy. Techniky z konceptu terapie funkce včetně práce s pánevním dnem, vyšetření jeho citlivosti, používání vázání šátků a mnohé další techniky mi pomohly ucelit laskavý terapeutický přístup pro těhotné s vědomým respektem k tomu, že terapie se účastní tři bytosti a dítě vždy zaujímá v děloze pro něj tu nejlepší polohu. Vlastní prožitky, stejně jako práce s těhotnými, přímo na kurzu pomohly k upevnění informací a propojení tak, že vše, co jsem se naučila, mohu předávat dále ve své praxi s jistotou a radostí. Vřelé díky Mariko a Claro a všichni ostatní.“ Mgr. et Mgr. Dana Chvojková, fyzioterapeutka

„Kurz Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu bych doporučila každému, kdo se o tuto oblast zajímá, chce prohloubit pochopení práce s tělesným systémem jako s jedním celkem a současně uvažuje v psychosociálních souvislostech daného člověka. Učení Clary a Mariky je odborné, profesionálně vedené a zároveň je unikátní lidským přístupem s dávkou hravosti. Terapeuta vede k bdělosti, vnímání a kreativnímu myšlení. Nové informace se nejen sdělují, ale hlavně zažívají, čímž se velmi rychle osvojí. Velkým přínosem pro mě byla terapie těhotných maminek rozličných konstitucí v různém stupni těhotenství. Účinnost nově nabytých poznatků tak bylo možné bezprostředně pozorovat a dostat zpětnou vazbu přímo od nich. V lektorském týmu jsou kromě fyzioterapeutek zkušené porodní asistentky a lékař, gynekolog-porodník. Díky jejich podrobným prezentacím o možných komplikacích v těhotenství a samotném průběhu porodního procesu jsem získala mnohem větší přehled a porozumění, co je nutné hlídat a naopak čeho není třeba se obávat. A co jsem si odnesla do praxe? Motivaci k další práci s těhotnými ženami a inspiraci a nástroje k tomu, jak jim efektivně pomoci. Kurz mi dal důvěru ve fyzioterapii v oblasti, která je často z důvodu nedostatečné informovanosti terapeuticky zanedbávána. Zároveň jsem si znovu připomněla, jak lze malou silou dělat velké věci.“ Mgr. Kamila Moravcová, fyzioterapeutka

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz