Fyzioterapie funkce

Odborné kurzy

Forma – funkce – facilitace (podzim)

První kurz Forma-funkce-facilitace poskytuje základy Fyzioterapie funkce, funkčního myšlení Bc. Clary Lewitové při léčbě pacientů. Dozvíte se, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. V této části učitelé podrobně ukážou vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka, způsoby ovlivnění svalového a tkáňového napětí, učení se koordinaci. Vše se prakticky budete učit.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

První kurz Forma-funkce-facilitace poskytuje základy Fyzioterapie funkce, funkčního myšlení Bc. Clary Lewitové při léčbě pacientů. Dozvíte se, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. V této části učitelé podrobně ukážou vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka, způsoby ovlivnění svalového a tkáňového napětí, učení se koordinaci. Vše se prakticky budete učit.

Bc. Clara Lewitová o Fyzioterapii funkce říká:

„Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování – funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při ČTENÍ, DIALOGU i UČENÍ vycházíme z CELKU pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto CELKU.“

Fyzioterapie funkce se skládá z těchto kurzů:

1. Forma-funkce-facilitace (FFF)

2. Pohyb a stabilita (možno se přihlásit až po jednom roce praxe od absolvování kurzu FFF)

3. O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu (možno se přihlásit až po absolvování kurzu FFF a PS)

4. Funkční tape v běžné praxi (možno se přihlásit až po absolvování kurzu FFF a PS)

5. Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu (možno se přihlásit až po absolvování kurzu FFF a PS)

6. Klinické semináře – pro absolventy kurzů

7. Klinické konzultace

Kurzy Fyzioterapie funkce jsou pořádány v Dobřichovicích a v Praze (viz Nadační fond www.karellewit.cz) a na Moravě v Příboře (www.fyzioterapie-vzdelavani.cz).

Datum . –
Adresa Příbor
Místo konání Centrum fyzioterapie vzdělávání - Kulturní dům v Příboře, Velký salónek 2. NP
Cena 7356 Kč bez DPH (8900 Kč s DPH)

Kurz se koná v Centru fyzioterapie vzdělávání ve velkém salonku, v 2. NP v Kulturním domě v Příboře.

Zde najdete odkazy na ubytování blízko místa konání kurzu, prosím rezervujte si ubytování včas!

http://www.stflorian.cz/

http://www.penzion-pribor.cz/

http://www.pribor-ubytovani.cz/

http://www.siesta55.cz/

https://www.accommodation-pribor.com/

Akce se koná na adrese:

Lidická 560, 742 58 Příbor

Bc. Clara Lewitová

Zakladatelka učení Fyzioterapie funkce (od roku 2020 přenechala výuku svým vyškoleným učitelům). Inspirativní učitelka a fyzioterapeutka. Ze zkušeností své mnohaleté praxe, inspirována svými učiteli, prof. Lewitem, prof. Jandou, prof. Vélem, vyvinula způsob myšlení a práce nazvaný Fyzioterapie funkce. Ve formě 4 navazujících kurzů a klinických konzultací tento způsob myšlení a práce předává se svými spoluučiteli dále na Univerzitách studentům fyzioterapie a na kurzech pro fyzioterapeuty a lékaře v praxi. Pravidelně přispívá svými články do odborného časopisu Umění fyzioterapie, kde zaznamenává svůj terapeutický přístup a funkční myšlení. Přednáší také na Besedách, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

Učitelé učení Fyzioterapie funkce jsou – Mgr. Marek Král, Mgr. Jan Maryška, Mgr. Jitka Holubcová, Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Richard Vaĺa, Mgr. Marika Bajerová.

Od roku 2020 neučí Bc. Clara Lewitová na kurzech Fyzioterapie funkce, přenechala výuku svým učitelům. S Bc. Clarou Lewitovou se budete případně vídat v roli hosta.

Na tomto kurzu FFF listopad 2020 učí nejdéle působící učitel Mgr. Marek Král a učitelka Mgr. Marika Bajerová.

Mgr. Marek Král

Vystudoval v roce 2000 magisterské studium fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze se specializací na somatopsychoterapii. Mezi lety 2002 až 2008 působil jako asistující lektor Clary Lewitové. Od roku 2008 pracuje jako samostatný učitel „Fyzioterapie funkce“, přístupu vycházejícího z učení Clary Lewitové v kurzech i v rámci výuky Bc. i Mgr. studentů UK FTVS. V současné době je fyzioterapeutem v soukromé ambulanci Physiotherapie „die Praxis“ ve Švýcarsku.

Mgr. Marika Bajerová

Jako magistra fyzioterapie pracuje od roku 2007. Ve své praxi se ráda věnuje dětem s pohybovými potížemi (již od narození), dospělým ženám a mužům s funkčními a strukturálními potížemi a bolestmi na pohybovém systému (www.rehabilitace-bajerova.cz). Dlouhodobě se věnuje těhotným ženám a ženám po porodu, Pracuje se ženami, které mají potíže otěhotnět (www.gynekologicka-fyzioterapie.cz). Je žačkou učení Bc. Clary Lewitové a podílí se na výuce jejího učení Fyzioterapie funkce (www.fyzioterapie-vzdelavani.cz). Od roku 2007 pravidelně učí studenty magisterského oboru fyzioterapie KFA, FTK, Univerzity Palackého v Olomouci. Školí kurzy gynekologické fyzioterapie ve spolupráci s dalšími lektory lékaři a porodními asistentkami (www.gynekologicka-fyzioterapie.cz). Pravidelně publikuje pro odbornou veřejnost v tématu gynekologické fyzioterapie, od roku 2016 je šéfredaktorkou odborného klinického časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz). Od 2.2.2020 je samostatnou učitelkou Fyzioterapie funkce.

orientační harmonogram kurzu, může se v průběhu kurzu měnit

ČTVRTEK

13.00 – 14.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti

14.00 – 18.00 Zahájení kurzu

Přednáška: O funkci, o formě, co vypovídá

Téma: Celek, celý člověk. Vztahy v celku, 7 pozorovaných kvalit, klinická úvaha, hledání prvního vstupu.

18.00 – 19.00 Společná večeře

19.00 – 20.30 Palpace v praxi, cítit ruce

PÁTEK

8.00 – 12.00 Přednáška: O facilitaci, možnosti změny napětí tkání

Téma: DK, nohy, pánev

12.00 – 14.00 Společný oběd

14.00 – 18.00 Přednáška: Vnímání, exterocepce, propriocepce

Téma: Pánev, bedra, břicho

18.00 – 19.00 Společná večeře

19.00 – 20.30 Tvoření aktivního cvičení „na míru“

SOBOTA

8.00 – 12.00 Přednáška: Vývoj koordinace

Téma: Bránice, hrudník, pletenec ramenní

12.00 – 14.00 Společný oběd

14.00 – 18.00 Přednáška: Možnosti využití regulace napětí v různých oblastech rehabilitace

Téma: ramena, paže, ruce

18.00 – 19.00 Společná večeře

NEDĚLE

8.00 – 12.00 Přednáška: O botách a oblečení

Téma: Krk, hlava, obličej, ústa

13.00 Oběd, ukončení kurzu, organizační záležitosti

Ubytování si zajišťují a hradí účastníci sami,

Stravu si sami platíte na místě – cena za oběd 120,-, teplá večeře 100,-. Tj. 3 x oběd, 3 x večeře, celkem 660,- platíte na místě.

Strava je přirozeně bezlepková, veganská a velmi chutná. Zajišťuje cateringová společnost, která jídlo připravuje z lokálních bio potravin, z ovoce a zeleniny pěstované na biodynamických základech.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz