Fyzioterapie funkce

Odborné kurzy

O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu

Bc. Clara Lewitová o Fyzioterapii funkce říká:

„Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování – funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností reagulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při ČTENÍ, DIALOGU i UČENÍ vycházíme z CELKU pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto CELKU.“

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře. Podmínkou je absolvování kurzu Forma-funkce-facilitace a kurzu Pohyb a stabilita.

Kurz vede nejdéle působící samostatný učitel Mgr. Marek Král a pohybová terapeutka Mgr, Marta Lebedová, samostatná učitelka Mgr. Marika Bajerová. Zakladatelka učení Fyzioterapie funkce Bc. Clara Lewitová bude vzácným hostem.

Datum . –
Adresa Lidická 560, 742 58 Příbor
Místo konání Centrum fyzioterapie vzdělávání - Kulturní dům v Příboře, Velký salónek 2. NP
Cena 7355 Kč bez DPH (8900 Kč s DPH)

Zde najdete odkazy na ubytování (hradíte si sami) blízko místa konání kurzu, prosím rezervujte si ubytování včas!

http://www.stflorian.cz/

http://www.penzion-pribor.cz/

http://www.pribor-ubytovani.cz/

http://www.siesta55.cz/

https://www.accommodation-pribor.com/

http://www.ubytovani-pribor.wz.cz/

Akce se koná na adrese:

Lidická 560, 742 58 Příbor

je upravován v průběhu kurzu

ČTVRTEK

13:00 – 14:00 Prezence účastníků, organizační záležitosti

14:00 – 18:00 Zahájení kurzu, přednáška – celistvost člověka, funkční souvislosti

téma: DK a pánev, pohybové vztahy oblasti DK

18:00 – 19:00 společná večeře

19:00 – 20:30 pohyb ve vlastním a všeobecném prostoru, různost v rychlosti vnímání celistvosti těla v klidu i v pohybu

PÁTEK

8:00 – 12:00 přednáška cesta do vnitřních prostor – pozornost, těžiště, opora

téma: břicho, bedra, bránice, pohyb trupu vycházející zevnitř

12:00 – 14:00 společný oběd

14:00 – 18:00 přednáška – dech jako pohyb, dech tvarující tělo. Regulace napětí dechem, proměnlivost dechu.

téma – bránice a hrudník, propojení trupu

18:00 – 19:00 společná večeře

19:00 – 20:30 výrazovost (expresivita) v pohybu, komunikační možnosti phybu, jak se emoce projevují v těle v klidu i v pohybu.

SOBOTA

8:00 – 12:00 přednáška – pohyb, jeho různé kvality, hledání konkrétních optimálních kvalit

téma: hrudník, HK, ruka

12:00 – 14:00 společný oběd

14:00 – 18:00 přednáška – dech a práce, dech a pohyb. Pracovní polohy, nosná funkce dechu.

téma: pohyb, nonverbální komunikace – zvuk, hlas, zpěv

18:00 – 19:00 společná večeře

19:00 – 20:30 autentický pohyb, nezvyklý pohyb, tvůrčí možnosti pohybu. Plynutí pohybu, statické tvary a přechody mezi tvary. Příprava tance v nezvyklém prostoru.

NEDĚLE

8:00 – 12:00 přednáška – propojení – být v sobě i ve světě doma

téma: opora, otevření, hlas, pohyb (tanec) v prostoru, shrnutí kurzu

13:00 – 14:00 společný oběd

ukončení kurzu, organizační záležitosti

Ubytování si zajišťují a hradí účastníci sami.

Stravu si platíte na místě – cena za oběd 120,-, teplá večeře 100,-. Tj. 3 x oběd, 3 x večeře, celkem 660,- platíte na místě.

Strava je přirozeně bezlepková, veganská a velmi chutná. Zajišťuje cateringová společnost, která jídlo připravuje z lokálních bio potravin, z ovoce a zeleniny pěstované na biodynamických základech.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz