Gynekologická fyzioterapie

Odborné kurzy

Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky (srpen)

Odborný kurz věnovaný přirozenému a nepostupujícímu porodu. Propojení gynekologie, porodnictví a fyzioterapie se nám ukazuje jako velmi smysluplné a díky této oborové propojenosti jsme vypracovali intenzivní vzdělávací koncept pro porodní asistentky a lékaře, kde se teoretická i praktická část prolíná bohatými klinickými zkušenostmi z praxe porodníka a fyzioterapeutky.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Kurz je určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty.

 

Datum
Adresa Rybničná 18/1 Praha 6, 16200
Místo konání Centrum Be Balanced PRAHA
Cena 3720 Kč bez DPH (4500 Kč s DPH)

Centrum Be Balanced PRAHA

Akce se koná na adrese:

Rybničná 18/1 Praha 6, 16200

9:00-10:30 Ondřej Šimetka

S jakou úspěšností probíhají porody u člověka?

Specifika lidského porodu – hra o každý milimetr.

Faktory ovlivňující průběh porodu.

Kontrakce, flexe, konfigurace, rotace.

Sledování průběhu porodu.

Kdy a jak intervenovat u porodu?

 

10:30-12:00 Ondřej Šimetka

Snižování mateřské úmrtnosti ve světe.

Proč umírá 350 000 žen ročně na těhotenské komplikace?

Edukační programy ve světě a jejich výsledky.

Jaké jsou strategie ke snížení mateřské úmrtnosti?

 

13:00-17:00 Marika Bajerová

Biomechanika pohybů v pánvi

Vliv pohybového systému na těhotenství a porod

Pohyby v pánvi při porodu

Polohování při porodu – práce s bolestí pomocí nefarmakologických metod

Polohování při porodu – pro relaxaci svalů pánevního dna, zádového svalstva a břicha

Polohování při porodu – pro podporu kontranutačních a nutačních pohybů v pánvi

Polohování při porodu – pro optimalizaci napolohování plodu v děloze a pro usnadnění sestupu plodu

Polohování při porodu pro stimulaci děložní činnosti

Specifické polohování po epidurální anestézii

Dýchání při porodu, prevence vyčerpání ženy při porodu

Rebozo v porodnictví

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA – přednosta GPK FNO a LF OU

doc. Ondřej Šimetka je přednostou Gyn-por. kliniky FNO a vedoucím Perinatologického centra FNO a členem výboru Sekce perinatální a fetomaternální medicíny. Několik let pracoval jako porodník v rozvojových zemích v rámci programů Lékařů bez hranic, OSN a dalších. Byl také garantem a poskytovatelem postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru Gynekologie a porodnictví v rámci programu Královské australské chirurgické společnosti a Královské australské gyn-por společnosti na Východním Timoru. Podílel se na zavedení a realizaci postgraduálního vzdělávání porodních asistentek v programu EmOC (emergency obstetric care) na Východním Timoru.

Jeho hlavním odborným zájmem jsou vážné těhotenské komplikace (HELLP, preeklampsie, trombotické mikroangiopatie) a porodnické operační zákroky (vakuumextrakce, technika SC), zejména ovšem strategie, jak jim předcházet.

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka na Gynekologicko-porodnické klinice FNO, asistentka na Ústavu rehabilitace, Lékařské fakulty, Ostravské Univerzity

Magistra fyzioterapie s 15 letou praxí. Specializuje se na gynekologickou fyzioterapii, kterou díky působení a intenzivní spolupráci s gynekology, porodníky, onkogynekology a porodními asistentkami neustále a intenzivně rozvíjí. Přednáší tuto problematiku studentům magisterské etapy studia fyzioterapie na Ústavu rehabilitace, LF OU. Externě přednáší od roku 2007 studentům magisterské etapy fyzioterapie na FTK, UP v Olomouci. V roce 2021 působila jako asistentka na Ústavu porodní asistence na LF, UP v Olomouci. Školí spolu se svým týmem lékařů a porodních asistentek na odborných kurzech pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře. Pořádá mezioborové konference a je šéfredaktorkou odborného časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz). V roce 2010 založila soukromou praxi se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii.

Pracuje zejména s těhotnými ženami z poradny fyziologické i rizikové gravidity a se ženami po porodu. Do ambulance gynekologické fyzioterapie na klinice GPK FNO přijímá ženy z Centra pro pánevní bolesti a endometriozu. Úzce spolupracuje s dětskou gynekoložkou a pečuje o dívky s bolestmi břicha, s bolestmi v pánvi a gynekologickými potížemi. Pečuje o ženy po gynekologických a onkogynekologických operacích. Náplní její práce je též intenzivní fyzioterapeutická péče na gynekologické JIP, lůžkovém oddělení gynekologie, na oddělení rizikové gravidity a oddělení šestinedělí (péče o ženy po porodu SC, po ženy po porodu VEX, po episiotomii, po poranění hráze, ikontinence moče aj.).

Bývá pravidelně účastněna přirozených porodů i porodů císařským řezem na porodním sále Porodnice FNO. Pravidelně nahlíží operatérům pod ruce při gynekologických a onkogynekologických operací na klinice GPK FNO.

Zaměříme se na zhodnocení specifik a na vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících průběh porodu. Pozornost budeme věnovat sledování průběhu porodu, zda a pokud ano, tak kdy u porodu intervenovat. Jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně a jak přistupovat k nepostupujícímu porodu. Díky zkušenostem z misí s Lékaři bez hranic získají porodní asistentky a lékaři náhled a konfrontaci s porodnickou realitou v rozvojových zemích. Seznámíte se se strategiemi snížení mateřské úmrtnosti ve světě.

V praktické části kurzu si ukážeme, jak nahlížet na rodící ženu, abychom ji s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu plně podpořili v jejím přání přirozeně porodit své dítě. Vysvětlíme si pohyby pánve, které se při porodu dějí. Jaký vliv má na těhotenství a porod pohybový systém. Jak preventivně působit pro příznivé ovlivnění porodu. Jak z pohledu fyzioterapeutky přistupovat k ženě rodící po předchozí SC (tzv. VBAC). Představíme si souvislosti poruch napětí měkkých tkání zad, břicha, kyčlí, kříže a pánevního dna ve vztahu k porodnickému mechanismu. Zaměříme se na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představíme si techniky, které pomáhají tonizovat dělohu při porodu, které naopak vedou k relaxaci, k optimalizaci napolohování plodu při porodu, jak specificky polohovat po EDA….Podstatnou část bude tvořit polohování ve vztahu k dechu, jak nefarmakologicky ovlivnit bolest při porodu.

V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta a certifikát o účasti na odborném kurzu.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz