Gynekologická fyzioterapie

Odborné kurzy

Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky (Břeclav)

Odborný kurz věnovaný podpoře přirozeného a preventivnímu působení nepostupujícího porodu. Propojení gynekologie, porodnictví a fyzioterapie se ze vzájemné spolupráce ukazuje jako velmi smysluplné a díky této mezioborové propojenosti byl vypracován intenzivní vzdělávací koncept pro porodní asistentky a lékaře, kde se teoretická i praktická část prolíná bohatými klinickými zkušenostmi z praxe fyzioterapeutky.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Datum
Adresa U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav
Místo konání Porodnice Břeclav
Cena 3720 Kč bez DPH (4500 Kč s DPH)

Porodnice Břeclav

Akce se koná na adrese:

U Nemocnice 3066/1, 690 74 Břeclav

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka se specializací na gynekologii a porodnictví

Magistra fyzioterapie s 17 letou praxí. Specializuje se na gynekologickou fyzioterapii, kterou díky působení a intenzivní spolupráci s gynekology, porodníky a porodními asistentkami neustále a intenzivně rozvíjí.

Přednáší tuto problematiku na Univerzitách, kongresech, konferencích a kurzech. Od roku 2007 do roku 2020 přednášela studentům magisterské etapy fyzioterapie na FTK, UP v Olomouci. V letech 2020-2022 založila a vedla předmět Gynekologické fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské Univerzitě studentům magisterské etapy fyzioterapie. V roce 2021 působila jako asistentka na Ústavu porodní asistence na LF, UP v Olomouci.

Školí spolu se svým týmem lékařů a porodních asistentek na odborných kurzech pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře. Pořádá mezioborové konference a je šéfredaktorkou a vydavatelkou odborného časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz).

V roce 2010 založila soukromou praxi „Nestátní zdravotnické zařízení Mgr. Marika Bajerová, Příbor“ se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii. Pracuje zejména s těhotnými ženami z poradny fyziologické i rizikové gravidity a se ženami po porodu. Do své soukromé ambulance gynekologické fyzioterapie v Příboře přijímá též ženy s chronickými pánevními bolestmi a endometriozou. Úzce spolupracuje s gynekology a porodními asistentkami z hospitalizační i komunitní sféry. Pečuje o ženy po gynekologických a onkogynekologických operacích.

V letech 2020-2022 pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice FNO, kde ve spolupráci s lékaři založila a vedla specializovanou ambulanci gynekologické fyzioterapie. Byla přítomná porodů a gynekologických operací. Náplní její práce byla též mj. odborná fyzioterapeutická péče na oddělení šestinedělí (péče o ženy po porodu SC, po ženy po porodu VEX, po episiotomii, po poranění hráze, ikontinence moče aj.).

Od prosince 2022 spolu s vedením kliniky GPK FN Brno (doc. MUDr. Vít Weinberger, PhD. a doc. MUDr. Lukáš Hruban, PhD.) a vedoucím fyzioterapeutem PhDr. Filipem Dosbabou, PhD., MBA RHO FN Brno spoluzaložila „Centrum specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví“. Je zde zaměstnána jakožto vedoucí fyzioterapeutka pro akutní lůžkovou i ambulantní péči na největší Gynekologicko-porodnické klinice a porodnici v ČR – v Brně, konkrétně v porodnici Na Obilním trhu. Vede tým sedmi fyzioterapeutek, které školí pro tuto odbornou činnost. Specializuje se na závažné stavy v těhotenství, rozvíjí koncept rané péče o závažná porodní poranění, na vybrané stavy v gynekologii a porodnictví. Spoluzakládá zde školící centrum pro odborné fyzioterapeutky specializující se na diagnostiku a terapii v gynekologii a porodnictví pro potřeby GPK klinik a ostatních porodnic. Do její ambulance v Brně i v Příboře přijímá stážisty lékaře, fyzioterapeutky a porodní asistentky.

V roce 2022 byla nominována a zvolena do Výkonného výboru Unie fyzioterapeutů České Republiky. Jejím cílem v UNIFY je pomoci kolegům zajistit autonomii fyzioterapeuta (odstranění povinnosti mít doporučení od lékaře, navázat fyzioterapii čistě a jen na jednotlivé odbornosti), zajistit přímý přístup k fyzioterapii a zefektivnit odbornou specializovanou péči ženám a prohloubit spolupráci s odborníky medicíny.

Aktuálně připravuje v úzké spolupráci s gynekology a fyzioterapeuty design výzkumných projektů se zaměřením na problematiku pánevního dna.

Proškolila týmy porodníků a porodních asistentek v porodnicích kurzem „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“ na těchto pracovištích:

Porodnice Podolí ÚPMD, Praha

Porodnice FN Bulovka, Praha

Porodnice FNKV Vinohrady, Praha

Porodnice FN Brno

Porodnice FN Ostrava

Porodnice Fifejdy, MNO Ostrava

Porodnice FN Plzeň

Porodnice České Budějovice

Porodnice Havířov

Porodnice Chrudim

Porodnice Kroměříž

Porodnice Krnov

Porodnice Nymburk

Porodnice Příbram

Porodnice Rakovník

Porodnice Šumperk

Porodnice Uherské Hradiště

Porodnice Vsetín

Porodnice Zlín

Zaměříme se na zhodnocení specifik a na vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících průběh porodu. Pozornost budeme věnovat sledování průběhu porodu, zda a pokud ano, tak kdy u porodu intervenovat. Jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně a jak přistupovat k nepostupujícímu porodu.

V praktické části kurzu si ukážeme, jak nahlížet na rodící ženu, abychom ji s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu plně podpořili v jejím přání přirozeně porodit své dítě. Vysvětlíme si pohyby pánve, které se při porodu dějí. Jaký vliv má na těhotenství a porod pohybový systém. Jak preventivně působit pro příznivé ovlivnění porodu. Jak z pohledu fyzioterapeutky přistupovat k ženě rodící po předchozí SC (tzv. VBAC). Představíme si souvislosti poruch napětí měkkých tkání zad, břicha, kyčlí, kříže a pánevního dna ve vztahu k porodnickému mechanismu. Zaměříme se na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představíme si techniky, které pomáhají tonizovat dělohu při porodu, které naopak vedou k relaxaci, k optimalizaci napolohování plodu při porodu, jak specificky polohovat po EDA….Podstatnou část bude tvořit polohování ve vztahu k dechu, jak nefarmakologicky ovlivnit bolest při porodu. Zaměříme se na diagnostiku a terapii dysfunkční diastázy, která může být rizikovým faktorem při porodu a na ošetření měkkých tkání pánevního dna při porodu.

Na kurzu bude probíhat vyšetření multipary po předchozím porodu SC pro nepostupující porod. Proběhne cílená terapie s doporučením preventivních postupů pro potřeby porodníka a porodní asistentky na porodním sále.

V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta a certifikát o účasti na odborném kurzu.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz