Gynekologická fyzioterapie

Odborné kurzy

Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky (FN Plzeň)

Odborný kurz věnovaný podpoře přirozeného a preventivnímu působení nepostupujícího porodu. Propojení gynekologie, porodnictví a fyzioterapie se ze vzájemné spolupráce ukazuje jako velmi smysluplné a díky této mezioborové propojenosti byl vypracován intenzivní vzdělávací koncept pro porodní asistentky a lékaře, kde se teoretická i praktická část prolíná bohatými klinickými zkušenostmi z praxe fyzioterapeutky.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

 

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Datum
Adresa Alej Svobody 923, 323 00 Plzeň 1
Místo konání Porodnice Plzeň
Cena 3720 Kč bez DPH (4500 Kč s DPH)

Porodnice Plzeň

Akce se koná na adrese:

Alej Svobody 923, 323 00 Plzeň 1

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka se specializací na gynekologii a porodnictví

Magistra fyzioterapie s 16 letou praxí. Specializuje se na gynekologickou fyzioterapii, kterou díky působení a intenzivní spolupráci s gynekology, porodníky a porodními asistentkami neustále a intenzivně rozvíjí.

Přednáší tuto problematiku na Univerzitách, kongresech, konferencích a kurzech. Od roku 2007 do roku 2020 přednášela studentům magisterské etapy fyzioterapie na FTK, UP v Olomouci. V letech 2020-2022 založila a vedla předmět Gynekologické fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské Univerzitě studentům magisterské etapy fyzioterapie. V roce 2021 působila jako asistentka na Ústavu porodní asistence na LF, UP v Olomouci.

Školí spolu se svým týmem lékařů a porodních asistentek na odborných kurzech pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře. Pořádá mezioborové konference a je šéfredaktorkou a vydavatelkou odborného časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz).

V roce 2010 založila soukromou praxi se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii. Pracuje zejména s těhotnými ženami z poradny fyziologické i rizikové gravidity a se ženami po porodu. Do své soukromé ambulance gynekologické fyzioterapie v Příboře přijímá též ženy s chronickými pánevními bolestmi a endometriozou. Úzce spolupracuje s gynekology a porodními asistentkami z hospitalizační i komunitní sféry. Pečuje o ženy po gynekologických a onkogynekologických operacích.

V letech 2020-2022 pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice FNO, kde ve spolupráci s lékaři založila a vedla specializovanou ambulanci gynekologické fyzioterapie. Byla přítomná porodů a gynekologických operací. Náplní její práce byla též mj. odborná fyzioterapeutická péče na oddělení šestinedělí (péče o ženy po porodu SC, po ženy po porodu VEX, po episiotomii, po poranění hráze, ikontinence moče aj.).

V roce 2022 byla zvolena do Výkonného výboru Unie fyzioterapeutů České Republiky.

Aktuálně připravuje v úzké spolupráci s gynekology a fyzioterapeuty design výzkumných projektů se zaměřením na problematiku pánevního dna.

Proškolila týmy porodníků a porodních asistentek v porodnicích kurzem „Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky“ na těchto pracovištích:

Porodnice Podolí ÚPMD, Praha

Porodnice FN Bulovka, Praha

Porodnice FNKV Vinohrady, Praha

Porodnice FN Brno

Porodnice FN Ostrava

Porodnice České Budějovice

Porodnice Kroměříž

Porodnice Krnov

Porodnice Nymburk

Porodnice Příbram

Porodnice Rakovník

Porodnice Šumperk

Porodnice Uherské Hradiště

Porodnice Vsetín

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz