Gynekologická fyzioterapie

Odborné kurzy

Podpora přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky (Šumperk)

Odborný kurz věnovaný podpoře přirozeného a preventivnímu působení nepostupujícího porodu. Propojení gynekologie, porodnictví a fyzioterapie se ze vzájemné spolupráce ukazuje jako velmi smysluplné a díky této mezioborové propojenosti byl vypracován intenzivní vzdělávací koncept pro porodní asistentky a lékaře, kde se teoretická i praktická část prolíná bohatými klinickými zkušenostmi z praxe fyzioterapeutky.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Datum
Adresa Nerudova 41, 787 01 Šumperk
Místo konání Porodnice Šumperk
Cena 3720 Kč bez DPH (4500 Kč s DPH)

Porodnice Šumperk

Akce se koná na adrese:

Nerudova 41, 787 01 Šumperk

8:15-8:45 Prezence  účastníků kurzu

9:00-10:30 Marika Bajerová

Specifika lidského porodu. Faktory ovlivňující průběh porodu.

Biomechanika pohybů v pánvi

Vliv pohybového systému na těhotenství a porod

Doporučení WHO pro péči během porodu k dosažení pozitivní zkušenosti s porodem

10:30-12:00 Marika Bajerová

Pohyby v pánvi při porodu

Polohování při porodu – práce s bolestí pomocí nefarmakologických metod

Polohování při porodu – pro podporu kontranutačních a nutačních pohybů v pánvi

Polohování při porodu – pro relaxaci svalů pánevního dna, zádového svalstva a břicha

13:00-17:00 Marika Bajerová

Klinická praxe – ukázka vyšetření multipary po přechozím porodu SC pro nepostupující porod s návrhem terapie a postupem prevence nepostupujícího porodu při porodu

Polohování při porodu – pro optimalizaci napolohování plodu v děloze a pro usnadnění sestupu plodu

Polohování při porodu pro stimulaci děložní činnosti

Specifické polohování po epidurální anestézii

Dýchání při porodu, prevence vyčerpání ženy při porodu

Zadní postavení plodu

Podpora optimálního napolohování plodu

Diagnostika dysfunkční diastázy břišní a podpora břišní stěny při porodu

Ošetření měkkých tkání pánevního dna – techniky pro potřeby porodníka a porodní asistentky

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka na Gynekologicko-porodnické klinice FNO, asistentka na Ústavu rehabilitace, Lékařské fakulty, Ostravské Univerzity

Magistra fyzioterapie s 15 letou praxí. Specializuje se na gynekologickou fyzioterapii, kterou díky působení a intenzivní spolupráci s gynekology, porodníky, onkogynekology a porodními asistentkami neustále a intenzivně rozvíjí. Přednáší tuto problematiku studentům magisterské etapy studia fyzioterapie na Ústavu rehabilitace, LF OU. Externě přednáší od roku 2007 studentům magisterské etapy fyzioterapie na FTK, UP v Olomouci. V roce 2021 působila jako asistentka na Ústavu porodní asistence na LF, UP v Olomouci. Školí spolu se svým týmem lékařů a porodních asistentek na odborných kurzech pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře. Pořádá mezioborové konference a je šéfredaktorkou odborného časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz). V roce 2010 založila soukromou praxi se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii.

Pracuje zejména s těhotnými ženami z poradny fyziologické i rizikové gravidity a se ženami po porodu. Do ambulance gynekologické fyzioterapie na klinice GPK FNO přijímá ženy z Centra pro pánevní bolesti a endometriozu. Úzce spolupracuje s dětskou gynekoložkou a pečuje o dívky s bolestmi břicha, s bolestmi v pánvi a gynekologickými potížemi. Pečuje o ženy po gynekologických a onkogynekologických operacích. Náplní její práce je též intenzivní fyzioterapeutická péče na gynekologické JIP, lůžkovém oddělení gynekologie, na oddělení rizikové gravidity a oddělení šestinedělí (péče o ženy po porodu SC, po ženy po porodu VEX, po episiotomii, po poranění hráze, ikontinence moče aj.).

Bývá pravidelně účastněna přirozených porodů i porodů císařským řezem na porodním sále Porodnice FNO. Pravidelně nahlíží operatérům pod ruce při gynekologických a onkogynekologických operací na klinice GPK FNO.

Zaměříme se na zhodnocení specifik a na vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících průběh porodu. Pozornost budeme věnovat sledování průběhu porodu, zda a pokud ano, tak kdy u porodu intervenovat. Jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně a jak přistupovat k nepostupujícímu porodu.

V praktické části kurzu si ukážeme, jak nahlížet na rodící ženu, abychom ji s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu plně podpořili v jejím přání přirozeně porodit své dítě. Vysvětlíme si pohyby pánve, které se při porodu dějí. Jaký vliv má na těhotenství a porod pohybový systém. Jak preventivně působit pro příznivé ovlivnění porodu. Jak z pohledu fyzioterapeutky přistupovat k ženě rodící po předchozí SC (tzv. VBAC). Představíme si souvislosti poruch napětí měkkých tkání zad, břicha, kyčlí, kříže a pánevního dna ve vztahu k porodnickému mechanismu. Zaměříme se na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představíme si techniky, které pomáhají tonizovat dělohu při porodu, které naopak vedou k relaxaci, k optimalizaci napolohování plodu při porodu, jak specificky polohovat po EDA….Podstatnou část bude tvořit polohování ve vztahu k dechu, jak nefarmakologicky ovlivnit bolest při porodu. Zaměříme se na diagnostiku a terapii dysfunkční diastázy, která může být rizikovým faktorem při porodu a na ošetření měkkých tkání pánevního dna při porodu.

Na kurzu bude probíhat vyšetření multipary po předchozím porodu SC pro nepostupující porod. Proběhne cílená terapie s doporučením preventivních postupů pro potřeby porodníka a porodní asistentky na porodním sále.

V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta a certifikát o účasti na odborném kurzu.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz