Gynekologická fyzioterapie

Odborné kurzy

Prevence nepostupujícího porodu pohledem porodníka a fyzioterapeutky (Kolín)

Odborný kurz věnovaný přirozenému a nepostupujícímu porodu. Propojení gynekologie, porodnictví a fyzioterapie se nám ukazuje jako velmi smysluplné a díky této oborové propojenosti jsme vypracovali intenzivní vzdělávací koncept pro porodní asistentky a lékaře, kde se teoretická i praktická část prolíná bohatými klinickými zkušenostmi z praxe porodníka a fyzioterapeutky.

Kurz je primárně určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty se zájmem o problematiku.

Kurz je určen pro porodní asistentky, lékaře a fyzioterapeuty. Kurz není koncipován pro duly, trenéry, aj.

Datum
Adresa Žižkova 146, Kolín 3 280 20
Místo konání Porodnice Kolín
Cena 3720 Kč bez DPH (4500 Kč s DPH)

Akce se koná na adrese:

Žižkova 146, Kolín 3 280 20

8:15-8:45 Prezence  účastníků kurzu

9:00-10:30 Ondřej Šimetka

S jakou úspěšností probíhají porody u člověka?

Specifika lidského porodu – hra o každý milimetr.

Faktory ovlivňující průběh porodu.

Kontrakce, flexe, konfigurace, rotace.

Sledování průběhu porodu.

Kdy a jak intervenovat u porodu?

10:30-12:00 Ondřej Šimetka

Snižování mateřské úmrtnosti ve světe. Proč umírá 350 000 žen ročně na těhotenské komplikace?

Edukační programy ve světě a jejich výsledky. Jaké jsou strategie ke snížení mateřské úmrtnosti?

Dolní děložní segment a jeho funkce při porodu.

Přirozená podpora kontrakcí.

Doporučení WHO pro péči během porodu k dosažení pozitivní zkušenosti s porodem.

13:00-17:00 Marika Bajerová

Biomechanika pohybů v pánvi

Vliv pohybového systému na těhotenství a porod

Pohyby v pánvi při porodu

Polohování při porodu – práce s bolestí pomocí nefarmakologických metod

Polohování při porodu – pro relaxaci svalů pánevního dna, zádového svalstva a břicha

Polohování při porodu – pro podporu kontranutačních a nutačních pohybů v pánvi

Polohování při porodu – pro optimalizaci napolohování plodu v děloze a pro usnadnění sestupu plodu

Polohování při porodu pro stimulaci děložní činnosti

Specifické polohování po epidurální anestézii

Dýchání při porodu, prevence vyčerpání ženy při porodu

Zadní postavení plodu

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA – přednosta GPK FNO a LF OU

doc. Ondřej Šimetka je přednostou Gyn-por. kliniky FNO a vedoucím Perinatologického centra FNO a členem výboru Sekce perinatální a fetomaternální medicíny. Několik let pracoval jako porodník v rozvojových zemích v rámci programů Lékařů bez hranic, OSN a dalších. Byl také garantem a poskytovatelem postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru Gynekologie a porodnictví v rámci programu Královské australské chirurgické společnosti a Královské australské gyn-por společnosti na Východním Timoru. Podílel se na zavedení a realizaci postgraduálního vzdělávání porodních asistentek v programu EmOC (emergency obstetric care) na Východním Timoru.

Jeho hlavním odborným zájmem jsou vážné těhotenské komplikace (HELLP, preeklampsie, trombotické mikroangiopatie) a porodnické operační zákroky (vakuumextrakce, technika SC), zejména ovšem strategie, jak jim předcházet.

Mgr. Marika Bajerová – fyzioterapeutka na Gynekologicko-porodnické klinice FNO, asistentka na Ústavu rehabilitace, Lékařské fakulty, Ostravské Univerzity

Magistra fyzioterapie s 15 letou praxí. Specializuje se na gynekologickou fyzioterapii, kterou díky působení a intenzivní spolupráci s gynekology, porodníky, onkogynekology a porodními asistentkami neustále a intenzivně rozvíjí. Přednáší tuto problematiku studentům magisterské etapy studia fyzioterapie na Ústavu rehabilitace, LF OU. Externě přednáší od roku 2007 studentům magisterské etapy fyzioterapie na FTK, UP v Olomouci. V roce 2021 působila jako asistentka na Ústavu porodní asistence na LF, UP v Olomouci. Školí spolu se svým týmem lékařů a porodních asistentek na odborných kurzech pro fyzioterapeuty, porodní asistentky a lékaře. Pořádá mezioborové konference a je šéfredaktorkou odborného časopisu Umění fyzioterapie (www.umeni-fyzioterapie.cz). V roce 2010 založila soukromou praxi se zaměřením na gynekologickou fyzioterapii.

Pracuje zejména s těhotnými ženami z poradny fyziologické i rizikové gravidity a se ženami po porodu. Do ambulance gynekologické fyzioterapie na klinice GPK FNO přijímá ženy z Centra pro pánevní bolesti a endometriozu. Úzce spolupracuje s dětskou gynekoložkou a pečuje o dívky s bolestmi břicha, s bolestmi v pánvi a gynekologickými potížemi. Pečuje o ženy po gynekologických a onkogynekologických operacích. Náplní její práce je též intenzivní fyzioterapeutická péče na gynekologické JIP, lůžkovém oddělení gynekologie, na oddělení rizikové gravidity a oddělení šestinedělí (péče o ženy po porodu SC, po ženy po porodu VEX, po episiotomii, po poranění hráze, ikontinence moče aj.).

Bývá pravidelně účastněna přirozených porodů i porodů císařským řezem na porodním sále Porodnice FNO. Pravidelně nahlíží operatérům pod ruce při gynekologických a onkogynekologických operací na klinice GPK FNO.

Zaměříme se na zhodnocení specifik a na vyhodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících průběh porodu. Pozornost budeme věnovat sledování průběhu porodu, zda a pokud ano, tak kdy u porodu intervenovat. Jak porod vnímat, aby porod probíhal pokud možno přirozeně a jak přistupovat k nepostupujícímu porodu. Díky zkušenostem z misí s Lékaři bez hranic získají porodní asistentky a lékaři náhled a konfrontaci s porodnickou realitou v rozvojových zemích. Seznámíte se se strategiemi snížení mateřské úmrtnosti ve světě.

V praktické části kurzu si ukážeme, jak nahlížet na rodící ženu, abychom ji s ohledem na její fyzickou a psychickou výbavu plně podpořili v jejím přání přirozeně porodit své dítě. Vysvětlíme si pohyby pánve, které se při porodu dějí. Jaký vliv má na těhotenství a porod pohybový systém. Jak preventivně působit pro příznivé ovlivnění porodu. Jak z pohledu fyzioterapeutky přistupovat k ženě rodící po předchozí SC (tzv. VBAC). Představíme si souvislosti poruch napětí měkkých tkání zad, břicha, kyčlí, kříže a pánevního dna ve vztahu k porodnickému mechanismu. Zaměříme se na vyšetření mobility pánve rodící ženy a představíme si techniky, které pomáhají tonizovat dělohu při porodu, které naopak vedou k relaxaci, k optimalizaci napolohování plodu při porodu, jak specificky polohovat po EDA….Podstatnou část bude tvořit polohování ve vztahu k dechu, jak nefarmakologicky ovlivnit bolest při porodu.

V ceně kurzu jsou zahrnuta podrobná skripta a certifikát o účasti na odborném kurzu.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz