Smluvní podmínky

 

 • Smluvní podmínky
 1. Pořadatel a objednavatel
  • Pořadatelem je Fyzioterapie – vzdělávání Mgr. Marika Bajerová, se sídlem Místecká 256, Příbor, PSČ 742 58, IČO: 75531437, DIČ: 8356115240.
  • Objednavatelem je návštěvník webu www.fyzioterapie-vzdelavani.cz, který vyplní své údaje v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ – OBJEDNATEL v přihlášce na seminář.
 2. Přihlášení na akci
  • Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně se přihlašuje k účasti na této vzdělávací akci.
  • Vyplněnou závaznou přihlášku odešle pořadateli odkliknutím odkazu Přihláška.
  • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.
  • Přijetí přihlášky je potvrzováno automaticky na e-mail uvedený v přihlášce.
  • Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednatele na e-mailové adrese případně telefonu uvedeném v přihlášce. Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplní, zaniká povinnost pořadatele informovat.
  • Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.
  • Odesláním přihlášky dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek vzdělávání pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
  • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
 3. Platba za účastníky
  • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., O cenách dohodou.
  • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele nejpozději do data splatnosti zaslané zálohové faktury. A to na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je uveden v přihlášce (objednávce).
 4. Stornovací podmínky
  • Stornovat přihlášku je možné nejpozději 2 měsíce před zahájením akce.
  • Na akci lze místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka pouze v případě, pokud tento již absolvoval kurzy nutné k uvedené registraci na další kurz.
  • Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného či náhradníka se uhrazená cena nevrací.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo stornovat přihlášku z důvodu nesplnění podmínky nutné k přihlášení na akci tj. absolvování předchozího a navazujícího kurzu.
 5. DPH
  • Pořadatel upozorňuje objednavatele, že účastnický poplatek zahrnuje sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 6. Doklad o zaplacení kurzovného
  • U plateb provedených v souladu s bodem č. 3 těchto Smluvních podmínek bude Doklad o zaplacení kurzovného (Daňový doklad – faktura) účastníkovi zaslán elektronicky na email uvedený v přihlášce.

+420 728 959 344

info@fyzioterapie-vzdelavani.cz